Изготвяне на индивидуална авторска дипломна работа по бизнес мениджмънт е дълъг и последователен процес. Първи етап от писане на магистърска теза или бакалавърска дипломна работа е избор на подходяща тема. Избор на тема може да бъде насочен в различни сфери на бизнес мениджмънта като целта е да се разреши някакъв съществуващ проблем свързан с продажби, търговска дейност, конкурентоспособност, фирмена политика и стратегии. Примерни теми са представени по-долу.

Може да ви помогнем в избора на тема за дипломна работа или да поръчате разработване на магистърска или бакалавърска теза. Също така може да разчитате за решаване и писане на курсови работи, казуси, реферати, есета и други семестриални задания. За подробности моля свържете се с нас на посочения телефон, имейл или форма за контакти. Примерни теми:

Развитие на продажбите

Икономическа оценка и анализ на продажбите

Анализ, икономическа оценка и перспективи за развитие на продажбите в АД

Оценка и анализ на продажбите

Анализ на търговската дейност

Реализация на хотелиерския продукт

Изследване на продажбите на определена организация

Анализ и оценка на обема и структурата на продажбите в ООД

Икономическа оценка и перспективи за развитие на продажбите

Усъвършенстване управлението на продажбите

Конкурентоспособност на хотелиерския продукт

Организация и управление на дейността на туроператорска фирма

Проблеми и резултати от приватизацията

Анализ на продажбите и насоки за усъвършенстването им по примера на бизнес организация

Състояние, проблеми и перспективи на обема и структурата на продажбите

Анализ на продажбите и възможности за повишаване на конкурентоспособността

Конкурентна стратегия на фирма

Управление на продажбите в търговска верига

Състояние и развитие на малкия и средния бизнес в България

Анализ на продажбите

Състояние, проблеми и перспективи за развитие на културата на търговското обслужване във веригите за бързооборотни стоки

Анализ на пазара и управление на продажбите

Същност и усъвършенстване на хотелиерския продукт на хотел

Ефективност на търговската дейност и основни насоки за нейното повишаване

Състояние, проблеми и перспективи на обема и структурата на продажбите на АД

Стратегии за конкурентно позициониране при онлайн търговията с модни стоки

Проблеми и перспективи на търговията с нови автомобили

Анализ на конкурентоспособността и качеството на продукцията

Управление на продажбите на магазин и насоки за увеличението им

Развитие и структура на продажбите

Икономическа ефективност на търговската дейност и основни насоки за нейното повишаване

Състояние, проблеми и перспективи на търговията и търговското обслужване

Икономически анализ на продажбите

Конкурентоспособност на фирма и възможности за нейното оптимизиране

Анализ на фирмената дейност на европейска компания

Същност и развитие на търговията с недвижими имоти в България

Проблеми на малкия и среден бизнес в България в контекста на Националната стратегия за развитие и насърчаване (2014-2020)

Проблеми и насоки за увеличаване на продажбите на българска фирма

Продажбен мениджмънт и възможности за усъвършенстване

Проблеми на продажбите и възможности за тяхното стимулиране на примера

Състояние и развитие на конкурентоспособността на компания на европейския пазар

Фирмена политика и конкурентоспособност на хотелски комплекс

Управление на продажбите и насоки за подобряването им

Проблеми пред чуждестранните инвеститори в България

Състояние, проблеми и перспективи на обема и структурата на продажбите

Конкурентни стратегии

Възможности за развитие в условията на силно регулиран и високо конкурентен телекомуникационен пазар

Анализ на конкурентоспособността

Конкурентоспособност на хотелски комплекс

Проблеми  и перспективи за развитие на големите търговски центрове в България

Състояние, проблеми и перспективи на продажбите

Конкурентоспособност на малките и средните предприятия в Република България

Усъвършенстване управлението на туроператорска фирма

Международен търговски арбитраж

Световна търговска организация (СТО) и развитието на съвременната търговия

поведението на потребителите в търговските обекти

Управление  на взаимоотношенията с клиентите в електронната търговия

Търговски взаимоотношения между Българи и Русия

Съвременни аспекти на търговския обмен между България и трети страна

Арбитраж на спорове в България и ЕС

Влиянието на външната търговия върху брутния вътрешен продукт на България

Арбитражно споразумение на търговци от България и ЕС

Scroll to Top
Call Now Button