Дипломна работа бизнес план

За магистърска теза или бакалавърска дипломна работа, често темата е свързана с разработване на бизнес план. Понякога бизнес план по предприемачество се изисква по определени предмети във университета или в училище

Тема на бизнес план за дипломна работа изследва създаването на нов бизнес (Startup) или оптимизиране на съществуваш бизнес като цяло или различни негови аспекти – въвеждане на нови продукти, разширяване бизнеса на европейски или международни пазари, изграждане на нова производствена или административна база и т.н.

Може да ви помогнем в изготвянето на всякакъв вид бизнес планове. Ние знаем Как да направим бизнес план на академично ниво, в кратки срокове и изцяло индивидуално без плагиатство.

Бизнес план цена – определя се индивидуално спрямо сложността на заданието, обема и срока за изготвяне

Може да изготвим цялостен бизнес план, негови части или само резюме на бизнес план.

Примерни теми, които може да се използват за дипломни работи и курсови проекти и реално съществуващ бизнес:

Бизнес план на ресторант

Бизнес план на хотел

Разработване на бизнес план за електронен магазин Бизнес план на закусвалня

Бизнес план на охранителна фирма

Бизнес план на фирма за производство и търговия със сладкарски изделия

Разработване на бизнес план за развитие на малък семеен бизнес създаване на къща за гости

Изготвяне на бизнес план за национален тематичен ресторант

Създаването на Еко селище чрез бизнес план

Писане на бизнес план за туристическа агенция

Бизнес план за заведение за пребиваване тип мотел на територията на България

Бизнес проект за развитие на техническата база на индустриалната фирма

Бизнес план за стартиране на малък бизнес

Проект за създаване на къща за гости

Business plan STARTUP

Бизнес плана може да разглежда и различни бизнес модели и стратегии. В този случай като примерни теми могат да бъдат:

Франчайзингът като съвременна форма на търговски бизнес

Развитие на продажбите в България чрез франчайзинг

Възможности за развитие на продажбите чрез франчайзинг в България по модела на някоя компания

Дропшипинг (Drop shipping) и стартиране на бизнес в България

Мрежов маркетинг като възможност за развитие на бизнеса

Scroll to Top
Call Now Button