Писането на дипломна работа по маркетинг може да бъде с различна тема различна, като избора зависи от предпочитанията на студента и препоръките на дипломния ръководител. По-долу са предложени актуални теми които могат да бъдат разгледани в магистърска теза или бакалавърска дипломна работа. Може да ни се доверите за цялостно изготвяне на дипломни работи – магистърски и бакалавърски тези, различи семестриални задания като курсови работи, реферати, есета, казуси, доклади, презентации и т.н.

Теми за дипломни работи маркетинг:

Маркетингов анализ на продажбите на фирма

Маркетингова стратегия на фирма

Усъвършенстване маркетинговата стратегия на хотел

Маркетингова комуникационна стратегия на организация

Развитие на бранда

Маркетингов анализ на продуктовата стратегия във фирма

Изграждане на концепция за интегрирани маркетингови комуникации

Анализ и усъвършенстване на маркетинговата политика на винарска изба

Измерване и оценка на резултатите от онлайн  рекламни кампании

Маркетингов анализ на дейността на международна фирма

Потребителско поведение и ролята на търговската марка при покупка

Маркетингов план на новосъздадена фирма (startup)

Тенденции, проблеми и перспективи в развитието на определен вид реклама на българския пазар

Маркетингов анализ на пазара на пиво в България

Развитие на рекламната кампания на съвременните фирми

Особености на рекламният подход при въвеждането на нов продукт на пазара

Реклама и рекламна политика на фирма

Маркетингов анализ на пазарната среда на фирмата Х

Банковият маркетинг по примера

Лоялност на българския потребител към търговска марка

Разработване на маркетинг план на фирмата

Маркетингов анализ на продуктовата политика на фирма

Интернет реклама – съвременна форма за успешно рекламиране

Стратегически маркетингов анализ на фирма

Персонализирани промоции и управление на взаимоотношенията с клиенти

Проект за рекламна кампания на продукт Х.

Маркетингови стратегии и рекламна кампания на

Разработване маркетинг стратегия на

Маркетингови аспекти при проектиране на електронен канал за реализация

Разработване на рекламна кампания на фирма

Позициониране и изграждане на марката Х на българския пазар

Маркетингов анализ на директните продажби

Маркетингова стратегия на мебелна фирма

Разработване маркетинг иновационна политика

Личните продажби като елемент на комуникационната политика

Рекламно проучване и анализ на рекламната дейност на  фирма

Анализ и усъвършенстване на директния маркетинг по примера фирмата

Разработване онлайн маркетинг стратегия на българска фирма

Корпоративна маркетингова стратегия

Оптимизиране маркетингова дейност на фирма

Насоки за усъвършенстване на маркетинговия микс на

Маркетингова дейност на организацията

Маркетингов подход за усъвършенстване на продукт на бизнес организация

Проект за рекламна стратегия на бизнес организация

Маркетингови стратегии за развитие на бранд на примера на Х

Възможности за развитие и популяризиране на бранда Х

Маркетингово проучване на дейността на фирмата.

Маркетингово проучване на дистрибуцията на продуктите на фирма “Х”

Scroll to Top
Call Now Button