Разработване на индивидуални магистърски тези и бакалавърски дипломни работи по поръчка.

Примерни теми за магистърска теза и бакалавърска дипломна работа:

Кибер сигурност на български електронен търговец

Регионална сигурност

Институции в България за борба с тероризма

Предизвикателства към сигурността на съвременната държава

Информационна сигурност по примера на европейска организация

Защита на личните данни на онлайн търговец по примера на българска компания

Глобализацията като предизвикателство за националната сигурност

Съвременни регулации към общата политика за защита на личните данни

Неформални войни и тероризъм

Хибридна война – същност и характеристика

Възможности за членство в НАТО

Система за национална сигурност по пример на европейска държава

Борба с пара военни организации

Гарантиране на защитата на личните данни според Общия регламент относно защитата на данните (GDPR)

Мисии на НАТО и ООН

Мисии на ООН по възстановяване и поддържане на мира

Система за защита от рискове и заплахи за страна членка на ЕС

Сигурност при разплащанията с криптовалути

Студена война – същност и характеристика

Асиметрична заплаха и война

Съвет за сигурност към ООН

Министерство на отбраната – същност и характеристика

Национална сигурност на САЩ

Ислямски фундаментализъм като заплаха за националната сигурност

Видове операции по поддържане на мира

Предизвикателства и възможности пред корпоративна сигурност в глобалната среда

Европейска политика за сигурност

Отбранителна система на Русия

Предизвикателства пред европейската политика за сигурност

Служби за гарантиране на националната сигурността в България

Държавна агенция за ДАНС

Регионални конфликти

Криза в Украйна и предизвикателства към ЕС

Сигурност на Западните Балкани

Противодействие на тероризма – концепции и стратегии

Антитерористични формирования в България и други европейски държави

Управление и защита на класифицираната информация

Бежанска криза и предизвикателства пред сигурността в Европа

Освен с разработване на дипломна работа може да ви помогнем и с писане курсови работи, реферати, самостоятелна работа, есе, казус, доклади, презентации и други семестриални разработки. Направете запитване чрез ПОРЪЧКИ, по имейла или посочения телефон.

Scroll to Top
Call Now Button