WWW.GOLDENBARONS.COM е динамично развиваща се платформа в областта на разработването на теми за всички учащи и за всички желаещи да получат качествени и навременни консултации при бизнес планиране и проектното финансиране.

Водещи принципи в нашата дейност са ОТГОВОРНОСТ КЪМ КЛИЕНТА, КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ, СЪЗДАВАНЕ НА СТОЙНОСТ ЗА КЛИЕНТА И ОБЩЕСТВОТО.

Амбициите и начинът ни на работа са съсредоточени в подпомагането  на всички учащи и всички желаещи да получат финансиране от различните институции. Екипът ни се състои от висококвалифицирани сътрудници от различни сфери на науката и практика – юристи, икономисти, финансисти, счетоводители, издатели, европеисти, политолози, преводачи, дизайнери, преподаватели в българските университети. Разполагаме също така с богата база от данни – книги, разработки, публикации на файлове и хартиен носител.

Това ни предоставя възможността да Ви предоставим всеобхватно съпътстване при изготвяне/разработване на темите през целия период на обучението Ви, и качествени консултации при разработването на Вашия бизнес план с които кандидатствате за финансиране пред различни институции.

Като амбициозна организация с умения, натрупани през годините, вярваме, че сме по-близо като виждане и проблеми до българските студенти и хора търсещи финансиране отколкото всяка друга компания в този бранш. Това ни дава възможност да развиваме успешно всичките ни услуги.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ НИ ИЗБРАХТЕ!!!

Scroll to Top
Call Now Button