НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

Каква е цената за изготвяне на задание?

Цената за изготвяне на курсова работа, дипломна работа, есе, казус, дисертация или друга услуга е индивидуална и се определя от сложността, обема и времето за изготвяне. Може да направите необвързващо запитване за Вашата тема чрез формата за „КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ“, по телефона или имейла.

Кога и как се плаща?

Плащане се извършва след уточняване на детайлите около дадената услуга. Обикновенно  преди започване изготвяне на дадена тема се заплаща капаро, а остатъка от сумата след завършване на цялата тема. Разбира се плащанията са гъвкави и се уговарят индивидуално за всеки отделен случай. Плащането се извършва по банков път или друг уговорен начин.

Заплаща ли се допълнително, ако е необходимо да се коригира дадено задание?

В процеса на изготвяне на задание или след неговото завършване е възможно преподавателя или научния ръководител да искат добавяне или премахване на информация. Правенето на корекции по изготвени от Нас задания е безплатно, когато е в рамките на уговорената тематика и разумен срок.

Притеснявам се от плагиатство?!

Не ползваме готови материали! Дори Ваш колега или друг клиент да поръча тема с идентично заглавие, то ще бъде отново уникално и с високо качество. За Ваша и Наша гаранция всеки труд минава през софтуерна сиситема за плагиатство.

Каква тема да избера за дипломна работа, курсова работа, есе и т.н?

Различните специалности или изучавани дисциплини предлагат избор на конкретна тема от конспект или студента да предложи такава в катедрата/преподавателя. Ако се колебаете в избор на тема, може да се консултирате с Нашия екип чрез секцията „КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ“, телефона или имейла.

Как гарантирате качеството на изготвените задания?

Всяка една разработка се изготвя от сътрудник в съответната област. Ние сме екип от високо квалифицирани сътрудници от различни сфери на науката и практика. При техническото оформяне на поръчана тема се придържаме строго към изискванията на клиента или университета.

 

 

Scroll to Top
Call Now Button