Изготвяне на индивидуална дипломна работа, бизнес план, курсова работа, курсови проекти, казус, академично есе, реферат, доклад, презентация
Свържете се с нас: 0885 62 77 17

Цени

ЦЕНИ
По договаряне

за изготвяне на:

 • Курсова и Самостоятелна работа
 • Казус
 • Реферат
 • Доклад
 • Есе
 • Тест, Задача
 • Презентация

*За актуална информация моля направете запитване


ЦЕНИ
По договаряне

за изготвяне на:

 • Дипломна работа
 • Бакалавърса теза
 • Магистърска теза
 • Технически дипломни работи
 • Редакция и корекция
 • Въпроси по конспект за държавен изпит

*За актуална информация моля направете запитване


ЦЕНИ
По договаряне

за изготвяне на:

 • Дисертация
 • Автореферат
 • Публикации за научни списания
 • Библиография
 • Преводи
 • Набиране на текст
 • Проверка плагиатство

*За актуална информация моля направете запитване

ЦЕНИ
По договаряне

за изготвяне на:

 • Инвестиционни проекти
 • Проекти финансирани от фондовете на ЕС
 • Видео клип
 • Графичен дизайн
 • Моден дизайн
 • Модели и скици
 • Други неописани услуги

*За актуална информация моля направете запитване