ЦЕНИ
По договаряне за изготвяне на:
 • Курсова и Самостоятелна работа
 • Казус
 • Реферат
 • Доклад
 • Есе
 • Тест, Задача
 • Презентация

*За актуална информация моля направете Запитване

ЦЕНИ
По договаряне за разработване на:

 

 • Дипломна работа
 • Бакалавърса теза
 • Магистърска теза
 • Технически дипломни работи
 • Редакция и корекция
 • Въпроси по конспект за държавен изпит

*За актуална информация моля направете ЗАПИТВАНЕ

 

ЦЕНИ
По договаряне за писане на:
 • Дисертация
 • Автореферат
 • Публикации за научни списания
 • Библиография
 • Преводи
 • Набиране на текст
 • Проверка плагиатство

*За актуална информация моля направете ЗАПИТВАНЕ

ЦЕНИ
По договаряне за подготовка на:
 • Инвестиционни проекти
 • Проекти финансирани от фондовете на ЕС
 • Видео клип
 • Графичен дизайн
 • Моден дизайн
 • Модели и скици
 • Други неописани услуги

*За актуална информация моля направете ЗАПИТВАНЕ

Scroll to Top
Call Now Button