Дисертация и автореферат

Писане на дисертационен труд е трудоемък процес съпътстващ придобиването на научна степен доктор. Може да ви съдействаме за:

  • избор на актуална тема за дисертация представляваща научна новост (при самостоятелна подготовка);
  • изготвяне на примерен план за докторска дисертация;
  • насоки за писане на теоретична част на дисертация;
  • насоки за разработване на емпирична част на дисертация;
  • проучване на литературни източници;
  • насоки за изготвяне на методика за изследване;
  • насоки за провеждане на изследване;
  • редактиране на правопис и пунктуация на дисертация;
  • проверка за плагиатство;
  • изготвяне и оформление на автореферат.
Scroll to Top
Call Now Button