Бизнес План

Как да направим бизнес план

Изготвянето на бизнес план е задължително условие за успех на всеки бизнес. Независимо дали е стартиращ (start up) или отдавна съществуващ писането на бизнес план излага нагледно условията и средата за развитието на дадена фирма. Често мениджърите управляващи организацията са натоварени със задачата да разработят бизнес план. Често това се случва в условията на липса на информация, незнание и ограничено време.

Може да поръчате изготвяне на бизнес план за фирма, като ние ще проучим детайлно всеки компонент от заданието. Може да поръчате:

 • Описание на бизнес идеята;
 • Описание на пазарната среда;
 • Представяне на оперативен план;
 • Представяне на финансовите измерения на бизнес идеята;
 • Изготвяне на цели, визия, мисия, стратегия на фирма;
 • Изготвяне на маркетингов план – промоция, PR, реклама в традиционни и социални медии;
 • Изготвяне на стратегически план (strategic plan);
 • Изготвяне на план за развитие (business development plan);
 • Разработване на анкетна карта и събиране на данни;
 • Анализ на продукти, услуги, конкуренция, партньори, дистрибутори и т.н.;
 • Анализ и създаване на рекламни кампании на продукти, услуги и бизнес;
 • и много други.

Бизнес проучване

Бизнес проучванията са необходимост за поддържане на висока информираност за случващото се в сектора или нишата на дадена компания. Информацията за всички елементи от средата е конкурентно предимство което може да помогне на фирмата не само да оцелее, а и да развива успешно дейността и се наложи като пазарен лидер.

Може да проучим състоянието на бизнес среда при ново стартираща компания (start up) или съществуваща за България, Европейски съюз (ЕС), САЩ, Китай и други държави по света.

Прилагани анализи в изготвените бизнес планове

 • SWOT анализ;
 • PEST (EL) анализ;
 • Модел на петте конкурентните сили на Майкъл Портър (Porter’s Five Forces);
 • ABC анализ;
 • Industry Life Cycle;
 • Strategic Group Analysis;
 • Resource Analysis
 • и други.;

Изготвените проучвания могат да бъдат направени както на български, английски и други езици.

Бизнес план за ученици и студенти

В хода на обучението или в края на бакалавърската/ магистърската програма е необходимо изготвяне на дипломната работа – Бизнес план. Може да Ви съдействаме изцяло в разработването на отличен бизнес план с актуално индивидуално изследване на конкретен бранш или бизнес организация. Може да анализираме избрана от вас организация /бранш или да изберем подходяща бизнес организация за бизнес план.

Бизнес план цена

Цена за изготвяне на бизнес зависи от темата, обема и времето за провеждане на изследване.

Може да направите необвързващо запитване на посочените имейли, телефон или „Контакти и поръчки“ . Ще отговорим на Вашето запитване в рамките на 1 работен ден.

Scroll to Top
Call Now Button