Презентация

Изготвянето на презентация има за цел да привлече вниманието на публиката, да резюмира представеното от презентатора. Презентацията се разработва с помощта на специализирани програми като най-популярна е Power Point.

Основни изисквания към презентацията

 • Информацията в презентацията да бъде с ясна и последователна структура;
 • Да бъде съобразена с публиката;
 • Да ангажира, като създава предпоставки за двустранна комуникация;
 • Да бъде разработената на достъпен език с ясни примери (фигури, таблици, изображения и т.н.).

Може да ви изготвим мултимедийна презентация върху съществуваш материал, или да направим изцяло заедно с обяснителни записки.

Презентациите най-често се използват за представяне на:

 • Дипломна работа;
 • Курсов проект;
 • Самостоятелна работа;
 • Реферат;
 • Казус;
 • Бизнес план;
 • Доклад за отчитане на дейност;
 • Представяне на продукти и услуги;
 • Голямо събитие;
 • Ключова бизнес среща;
 • Обучение;

Коя презентация е успешна?

За отлична презентация се смята тази която се запомня от хората, тоест тази която ангажира емоционално публиката. Такива презентации:

 • Използват проста технология на представяне с няколко клика;
 • Имат малко на брой слайдове;
 • Използвани са инфо графики с подходящи цветове;

Изготвените от нас презентации са:

 • С креативен дизайн – свежо, креативно оформление, подбор на цветове в зависимост от темата на презентацията, мястото на представяне на презентация и съобразяване с корпоративни цветове, лого, отличителни знаци (ако има такива);
 • Персонализирани – изготвят се индивидуално за всеки клиент;
 • Използване на достъпни технологии – Power Point;

Поръчка на презентация:

 • Креативност;
 • Конфиденциалност;
 • Бързо изготвяне;
 • Ниска цена;

За поръчка на презентации цени и други въпроси, моля свържете се с нас на посочения телефон, имейлите, или чрез бутона поръчай (контакти и поръчки).

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top
Call Now Button