Решаване на казуси

Решаване на казус е често срещан метод за оценяване теоретичните знания и практически опит на студента или кандидат за работа. Може да ви помогнем за правилното решаване на правни, управленски, маркетингови и т.н. казуси. Спазваме всички академични и експертни стандарти при отговор на поставените въпроси. За изготвянето на казуса е необходими предоставяне на:

  • условието на казуса;
  • технически изисквания (като брой страници, шрифт, начин на цитиране и т.н.);
  • ако има препоръки (към използвана литература, нормативна база, период и т.н.).

За повече информация относно срок и цена за изготвяне на казус моля направете запитване през формата за Контакти и поръчки, на посочения email или телефон за връзка (0885627717)

Scroll to Top
Call Now Button